Timmer- en Aannemersbedrijf

C. van der Weide

Onze gegevens

 

Timmer- en Aannemersbedrijf C. van der Weide 

Postadres:

Aan de Griendsloot 24

                 

2865 WX AmmerstolWerkplaats: 

Industrieweg 5b

                      

2865 AG  AmmerstolTelefoon:

0182-350257


06-27248110Email:

info@cvanderweide.nlBTW nummer:

NL001480311B30KvK te Rotterdam

24328097IBAN

NL68 RABO 0307 3642 83

 

 

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Timmer- en Aannemersbedrijf C. van der Weide. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Timmer- en Aannemersbedrijf C. van der Weide.

Opbellen
E-mail
Info